1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: alespacer.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
  F.H.U. COBICO Paweł Kobiałka, ul. Ściegiennego 70/4, 30-809 Kraków, Nip: 6792709302, Regon: 120149841 oraz F.H. Kirysek Agata Golch, ul. Łanowa 40, 30-725 Kraków, Nip: 679-292-66-20, Regon: 121447003
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@alespacer.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
  warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
  logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
  użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja
  wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do
  przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne
  aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
  dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania
  zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
  Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy
   muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich
   obowiązków,
  • firma hostingowa.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż
  jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych
  osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do
  danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3
  lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
  wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
  wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
  świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
  Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
  przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich
  poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
  powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
  wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
  pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
  funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi
  zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
  Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do
  czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
  logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez
  Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje
  do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
  informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
  końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
  gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
  edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.